Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Yamaha TRX 850

Obrazek

převzato z časopisu Motocykl

V březnu roku 1995 byl v Japonsku představen zcela nový motocykl Yamaha, s kterým se počítalo zejména pro domácí trh. Příznivé komentáře, přicházející posléze do Japonska, o motocyklu nápadně připomínající Ducati Supersport 900, otevřeli velice brzy tomuto pozoruhodnému stroji cestu do světa.Yamaha TRX 850 je zcela no­vým představitelem gene­race sportovně střižených vý­konných dvouválců, které mají v budoucnu obohatit modelo­vou řadu druhého největšího vý­robce na světě. Nová Yamaha přináší několik pozoruhodných prvků. Dvouválcový motor, je­hož původ je v typu TDM, v sobě slučuje výhody dopředu skloně­ného řadového dvouválce, pře­devším kompaktnost, nízké tě­žiště, typický zvuk a příznivý prů­běh točivého momentu, ovšem bez jejich nectností, mezi které se na první místo řadí horší chla­zení zadního válce. Dalšího efektu bylo dosaženo přesazením klikových čepů tak, že mo­tor zapaluje každých 270 a 450° během jedné kompletní dvou-otáčky. Zvuk je tedy hodně po­dobný dvouválci svírajícím úhel 90°. Pro zvýšení výkonu je použit extrémně objemný tlu­mič sání (7,1 l) a dva efektně vyhlížející mohutné tlumiče vý­fuku. Karburátory jsou vybaveny senzorem snímajícím polohu plynové rukojeti. Údaje tohoto senzoru zpracovává elektronic­ké zapalování. Pětiventilový rozvod a dva vyvažovači hřídele jsou převzaty z TDM. Ve spojení se setrvačníky klikového hřídele zmenšují nepříjemné vibrace. Také patříte k těm, kteří dají na první dojem? Říká se, že to není správné, ale co naplat, prv­ní dojem je první dojem. Když se na motocykl podíváte, sednete, osaháte, ujedete pár kilometrů a všechno funguje, jak má, je motocykl váš. A přesně takový dojem na nás udělala TRX. Na pohled to není žádná bomba, to je třeba otevřeně říci. Žádný no­vý nápad, vše běžný standard. Ať už se jedná o vzpomínaný příhradový rám, známý motor z TDM, či střízlivě vedené linie kapotáže. Nápadnější jsou jen dva tlumiče, vyzývavě mířící k nebi. Poprvé zpozorníte po spuštění motoru. Okamžitě po­chopíte jednak roli objemných tlumičů, ale hlavně smysl kouzla s klikovou hřídelí. Nádher­ný zvuk linoucí se z dvouválce předčí všechna očekávání. Už tedy nezbývá nic jiného, než se posadit za řídítka, která jsou umístěna o něco výše, blíže k řidiči, a jsou také o něco širší, než je tomu u typického spor­tovního motocyklu. Toto řešení je záměrným kompromisem, je­hož důsledkem je přirozená po­zice sedu, s tělem jen mírně skloněným vpřed, kdy máte všechno pod kontrolou. Po důkladném pro­hřátí motoru zasou­váme sytič a regulujeme otáč­ky naprázdno. Stačí jen zařadit jedničku..., dva, tři, čtyři, pět. Čtyři, tři. Ano, je to tak. Máme co do činění s mimořádně ovla­datelným motocyklem, který sa­mozřejmě nepatří k žádným váš­nivým sběratelům kilowatů, či koní (jak je libo), ale při nekom­promisním otočení plynovou ru­kojetí si musíte pořádně držet čepici. Údaj zrychlení z 0 na 100 km/h za necelé 4 sekundy je opravdu reálný a při 61 kw vý­konu přímo obdivuhodný. Jednotlivé rychlostní stupně tam padají jako po másle, také spoj­ka si říká o vyšší plat. Motor se v pohodě sbírá od 3000 1/min, mezi 4000 a 4500 1/min přichází do řídítek lehké chvění, které není vibracemi v pravém smy­slu slova, ale je jakýmsi průvod­ním jevem dvouválcového mo­toru. Někomu může být ta chvil­ka, než se přehoupne přes tuto hranici, i docela příjemná. V mo­mentu, kdy se ručička otáčko­měru dotkne čárky s pěti tisíci, vstupujete do ráje. Mezi pěti a šesti tisíci otáčkami potvrzuje motocykl beze zbytku své spor­tovní ambice, zachovávaje si přitom přednosti cestovního mo­tocyklu. Další velké vítězství kom­promisu konstruktérů Yamahy. Optimálně odstupňovaná pře­vodovka „myslí' jak na poma­lou jízdu ve městě, kdy lze až na malé výjimky jezdit bez známek cukání na dvojkou, tak i na rych­lou jízdu, kdy řazení nahoru a dolů mezi tři až pět lze zařadit mezi motorkářské požitky s pun­cem nejvyšší kvality.Na lehkosti, s jakou se Yamaha pohybuje, je .podepsáno" pouze 188 kg suché hmotnosti a geomet­rie celého podvozku. Příhradový rám je nej­výraznějším prvkem celého motocyklu. Je vyroben z ocelových trubek kruhového prů­řezu, jen úchyt zadní kyvné vidlice je pro zvýšení tuhosti z duralových odlitků. Spo­lu s krátkým rozvorem - pouhých 1430 mm -a sklonem hlavy řízení činícím 25° kombinuje výbornou torzní tuhost s přesným řízením ve vysokých rychlostech a snadnou ovladatelnosti v níz­kých rychlostech ve městě. K do­brým jízdním vlastnostem také hodně napomáhá poloha těžiš­tě stroje s nízko umístěným, dopředu skloněným řadovým dvou-válcem. Odpružení podvozku se nezalekne menší díry ani mírně zvlněné vozovky, v zatáčkách i ve větších náklonech je obava z rozvlnění, rozhoupání nebo odskakování naprosto lichá. Další pohádkovou četbou s do­brým koncem jsou brzdy Brembo. Přední velmi účinná, s optimálním dávkováním, zadní, používaná zejména při inten­zivním brzdění, nemá tendenci k zablokování kola, ale přesto do­poručuji myslet „lehkou nohou". Jízda se spolujezdcem je sko­ro vždycky problematickou zá­ležitostí. Jadrná poznámka mé­ho kolegy, který se vezl na hor­kém sedle spolujezdce asi pět kilometrů po Praze, „tak to by stačilo, už mě tam nikdo nedo­stane", hovoří za všechno. Ale, jak dobře víme, všechno je re­lativní a dovedu si docela dobře představit, že zcela jiný názor na věc bude mít dívka v lehké blůzičce, která se, přimáčknuta na řidiče, veze k malebnému ji­hočeskému rybníku. Je mylné se domnívat, že chci tímto způ­sobem propagovat jiné obleče­ní na motocykl než kombinézu. Na motocyklu je třeba se chrá­nit, protože nebezpečí číhá na každém kroku. A nakonec jízda s dívkou, byť v kožené kombi­néze, také nepostrádá své kou­zlo. Celkový dojem z motocyklu Yamaha TRX 850 je veli­ce pozitivní. Shodli se na tom všichni, kteří měli možnost mo­tocykl vidět, slyšet nebo se na něm svézt. Dokonce i ti, kteří do­stali šanci povozit se na Ducati 900 Supersport a patří k příz­nivcům rudých strojů z Boloni, hodnotí novou akvizici Yamahy velice příznivě. Je to pochopi­telně názor subjektivní. A my jej také takto chápeme a prezen­tujeme. Velice rádi bychom při­vítali možnost otestovat tyto ná­padně podobné stroje spolu a přinést na stránkách našeho ča­sopisu objektivní posouzení je­jich vlastnost.

 

 

http://thetrxproject.blogspot.com/

http://yamaha-trx.ic.cz/

http://www.motorrad-bild.de/ta_marken/yamaha/modelle/trx850_1995.htm

 

Náhledy fotografií ze složky Yamaha TRX 850